Bibliotheek L17 (Nederlandse Taalkunde)

De bibliotheek van de afdeling Nederlandse Taalkunde is in principe elke werkdag open tijdens de kantooruren (9u00-12u00, 14u00-17u00). De toegang tot de bibliotheek is mogelijk via het secretariaat van de vakgroep (lokaal 100.028). De flexibele bezetting van leslokaal 100.24 maakt  de rubrieken I tot en met XVIII van de bibliotheek tijdens het academiejaar moeilijk toegankelijk. Boeken uit die rubrieken kunnen per e-mail (valérie.bouckaert@ugent.be) aangevraagd worden.