dr. Fieke Van der Gucht

Fieke Van der Gucht is coördinator Taalonthaal, het academisch schrijfcentrum van Universiteit Gent, en medewerker Taalbeleid academisch Nederlands (DOWA).

Opleiding

°1978, Sint-Niklaas Postdoctoraal medewerker

  • Licentiaat in de Taal- & Letterkunde: Germaanse Talen (Engels, Nederlands, Algemene Taalwetenschap) (2000)
    Licentiaatsverhandeling onder begeleiding van prof. dr. Johan De Caluwe: De vorming van vrouwelijke beroeps- en functienamen. Een onderzoek naar seksedifferentiatie en sekseneutralisatie in het Nederlands, het Duits en het Engels.
  • Doctor in de Taal- & Letterkunde: Germaanse Talen (Algemene Taalwetenschap) (2005)
    Doctoraatsverhandeling onder begeleiding van prof. dr. Klaas Willems: Het ‘Polysemie-Monosemie’-debat. Contrastieve analyse van de cognitieve en structureel-functionele semantiek.

Taalonthaal

Fieke werkt deeltijds als taalbeleidsmedewerker academisch Nederlands voor DOWA en als coördinator van Taalonthaal. Ze geeft lessen schriftelijke taalvaardigheid voor alle studenten van de Universiteit Gent. De dienst Taalonthaal coacht studenten ook individueel bij academische schrijfopdrachten en geeft hen taal- en tekstadvies op maat.

De overige tijd werkt ze als freelance tekstcorrector, (eind)redacteur en auteur. Van haar verscheen de 'Atlas van de Nederlandse taal' bij Lannoo, die ze samen met prof. De Caluwe maakte. Ze werkte al eerder aan de UGent: als wetenschappelijk medewerker voor 'ALICE', een remediëringswebsite met (taal)oefeningen die zich aanpast aan het niveau van de student (van 1 december 2016 tot 30 april 2017) en voor het indicatorenonderzoek 'Staat van het Nederlands' (van 1 februari tot 30 november 2016) en als FWO-aspirant (van 2001 tot 2005). Van 2005 tot 2007 was ze lector Nederlands en Taalvaardigheid aan de Arteveldehogeschool, en van 2007 tot 2014 werkte ze als projectmedewerker en (eind)redacteur voor Stichting Lezen (nu: Iedereen Leest).

Publicaties

Een overzicht van haar publicaties vind je hier.