prof. dr. Jacques Van Keymeulen


Jacques Van Keymeulen is hoofddocent bij de Vakgroep Taalkunde – Nederlands

Opleiding

Jacques Van Keymeulen

° 1952

  • Licentiaat in de Germaanse Filologie (Nederlands-Engels, 1975, Universiteit Gent)
  • Licentiaat in de Geschiedenis (Nieuwste Tijden, 1987, Staatsexamens - Universiteit Gent)
  • Doctor in de Letteren en Wijsbegeerte (Germaanse Filologie, 1992, Universiteit Gent)

Onderwijs

Jacques Van Keymeulen doceert ‘externe’ geschiedenis van het Nederlands (eerste bachelor), fonetica/fonologie (tweede bachelor), historische ontwikkeling van het Nederlands (master) en analyse van historische teksten (master, samen met dr. Roxane Vandenberghe). Hij doceert ook twee vakken over variatielinguïstiek: één in de derde bachelor (dialectologie/sociolinguïstiek) en één in de master-na-master Linguistics in Comparative Perspective (samen met Miriam Bouzuouita en Anne Breitbarth). Hij doceert ook de partim ‘taalkunde’ (samen met dr. Annelies Verdoolaege) van het vak ‘Afrikaans: taal- en letterkunde’.

Onderzoek

Hij is promotor van het project ‘Woordenboek van de Vlaamse Dialecten’ (WVD), in opvolging van Magda Devos, die met emeritaat is gegaan, maar als co-promotor nog steeds meewerkt aan het project.  Het WVD verzamelt sedert meer dan 40 jaar de dialectwoordenschat van Frans-, West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen in een thematisch opgezet woordenboek (voor meer inlichtingen, zie www.wvd.ugent.be). De redactieleden zijn: Veronique De Tier, Roxane Vandenberghe, Tineke De Pauw en Liesbet Triest,  die worden bijgestaan door een 10-tal vrijwillige medewerkers.

Hij is (co-)promotor van doctoraten over tussentaal en over historisch Nederlands, en publiceert geregeld over historische taalkunde, (dialect)lexicologie en lexicale semantiek.

Dienstverlening

Hij is promotor van een groot ‘wetenschapspopulariseringsproject’ dat als bedoeling heeft een multimediale website te creëren over de taalvariatie in Vlaanderen (dialecten, sociolecten …). De uitvoerster van dat project is Pauline Vandaele. Daarnaast geeft hij talrijke voordrachten voor allerlei culturele kringen en is voorzitter van de amateurvereniging ‘Variaties. Koepelorganisatie voor Dialecten en Oraal Erfgoed in Vlaanderen’.

Publicaties

Een overzicht van zijn publicaties vind je hier.