prof. dr. Johan De Caluwe


Johan De Caluwe is hoofddocent bij de Vakgroep Taalkunde - Nederlands.

Onderwijs

Hij is verantwoordelijk voor colleges

 • over de verticale stratificatie van het Nederlands (tussentaal-standaardtaal);
 • over het Nederlands als pluricentrische taal (Belgisch Nederlands vs Nederlands Nederlands);
 • over het Nederlands tussen de andere talen in Vlaanderen en België (individueel en maatschappelijk multilingualisme, taalwetgeving, Engels als lingua franca);
 • over taalbeheersing Nederlands;
 • over woordvorming in het Nederlands;
 • over evolutionaire linguïstiek.

Onderzoek

Hij doet zelf / begeleidt onderzoek over het Nederlands als pluricentrische taal, over de positie van het Nederlands in Vlaanderen (concurrentie/complementariteit t.o.v. andere talen), en over de intratalige variatie binnen het Nederlands in Vlaanderen: 

 • kenmerken en status van tussentaal/tussentalen, en van formele/informele standaardtaal (als schrijf- en spreektaal);
 • perceptie en attitudes t.a.v. de talige variatie in Vlaanderen;
 • taalgebruik in de media;
 • taalbeleid (o.a. in het onderwijs), en de relatie tussen beleid en praktijk;
 • taalideologieën.

Publicaties

Een overzicht van zijn publicaties vind je hier.