Liesbet Triest

Opleiding

°1982, Dendermonde

  • Licentiaat Germaanse Talen: Nederlands-Engels (UGent, 2004)
  • Master-na-Master in de Journalistiek (UGent, 2005)
  • Academische Initiële Lerarenopleiding (UGent, 2005)

Praktijkassistent

Redacteur WVD

Als redacteur van het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten (WVD) help ik mee de Vlaamse dialectwoordenschat in kaart te brengen en te bewaren voor de eeuwigheid. Het project inventariseert en bewaart de traditionele dialectwoordenschat uit West-, Oost-, Frans- en Zeeuws-Vlaanderen en is een zusterproject van het Woordenboek van de Brabantse Dialecten en het Woordenboek van de Limburgse Dialecten. In het bijzonder hou ik me bezig met de woordenschat rond de kleding en die van de ziekten en bewegingen.  Daarnaast begeleid ik ook studenten bij het maken van hun dialectologische Bachelor- of Masterscriptie.