Nieuwsarchief

De reeks Nederlandse Dialectatlassen online!

Onze afdeling heeft er met de website www.dialectzinnen.ugent.be een nieuwe digitale baby bij. Op die website vind je de gedigitaliseerde versie van de Reeks Nederlandse Dialectatlassen (RND). De Reeks Nederlandse Dialectatlassen (RND) is het geesteskind van prof. E. Blancquaert van de Gentse Universiteit en bevat de transcripties van 141 zinnetjes die voor 1.956 plaatsen in het Nederlandse en Friese Taalgebied in het plaatselijke dialect zijn vertaald en door een taalgeleerde fonetisch zijn genoteerd. De onderneming, waaraan talrijke vakgenoten in Nederland en Vlaanderen hebben meegewerkt, duurde meer dan een halve eeuw en resulteerde in een verzameling van meer dan een kwart miljoen dialectische zinnen, die nu voor het eerst digitaal ter beschikking worden gesteld

LIA voor Dialectloket

Op 16 maart 2016 werden in Brussel voor de derde keer de Language Industry Awards of LIA's uitgereikt. In de categorie 'Best Website in the Language Industry 2015' won de website Dialectloket, een project van de redactie van het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten onder leiding van professor Van Keymeulen,  de eerste prijs. Ga zeker eens een kijkje nemen op de website!

Stem op collega's Nederlandse Taalkunde voor de LIA's

Op 16 maart 2016 worden in Brussel voor de derde keer de Language Industry Awards of LIA's uitgereikt. In de categorie 'Best Website in the Language Industry 2015' zijn er twee genomineerden uit eigen huis:
  • www.dialectloket.be: UGent-dialectologen van de afdeling Nederlandse Taalkunde ontwikkelden Dialectloket, een website met informatie over dialecten, digitale woordenboeken, honderden geluidsfragmenten, boeiende video’s en prachtige taalkaarten.
  • www.stevendelarue.be: Steven Delarue is assistent en onderzoeker aan de afdeling Nederlandse Taalkunde. Hij blogt over taal, onderwijs en taalonderwijs in Vlaanderen.
Meer informatie vindt u op de website van de Language Industry Awards. Stemmen kan nog tot en met 15 maart 2016.

Dialectloket

Met enige trots lanceerde onze afdeling Nederlandse Taalkunde (meer specifiek de redactie van het WVD) onlangs www.dialectloket.be, een gebruiksvriendelijke website over taalvariatie in Vlaanderen. Pronkstuk van de site is de collectie van meer dan 700 dialectopnames uit de jaren 1960-1970, waarin toen al bejaarde sprekers in hun authentiekste dialect vertellen over het leven van vroeger. Neem zeker eens een kijkje! 

20 november: streektaalconferentie over dialect in de meertalige grootstad

Op vrijdag 20 november organiseert de Stichting Nederlandse Dialecten haar jaarlijkse streektaalconferentie. Onder het thema Dialect in de meertalige grootstad worden er verschillende lezingen gehouden over het gebruik van dialect in Brussel en andere meertalige steden. Tijdens de streektaalconferentie wordt ook Dialectloket gepresenteerd, de nieuwe website van de Gentse dialectologen (onder leiding van prof. dr. Jacques Van Keymeulen) over taalvariatie en dialectologie. Inschrijven voor de streektaalconferentie is volledig gratis, dus wie geïnteresseerd is in dialecten, is meer dan welkom! Inschrijven kan op deze website, of met een mailtje naar 

Iedereen welkom op de Dialectendag op zaterdag 10 oktober

Nieuwsbrief Taalvertier voor studenten Nederlands

De lesgevers Nederlandse Taalvaardigheid van onze afdeling zijn gestart met een tweewekelijkse nieuwsbrief voor alle studenten Taal- en Letterkunde: Nederlands aan de UGent. Taalvertier, zoals de nieuwsbrief heet, biedt de studenten interessante weetjes, artikels en filmpjes aan. Ook meelezen? Alle nieuwsbrieven zijn hier terug te vinden. 

Nieuwe collega

Sinds 1 oktober is Sam Beke aan de slag als doctoraatsbursaal (BOF). Meer informatie over het onderzoeksproject is terug te vinden op zijn personeelspagina.

Feedback tweede zittijd

Voor de examens Nederlandse Taalkunde wordt een gezamenlijk feedbackmoment georganiseerd op vrijdag 11 september, van 11u tot 13u in de bibliotheek Nederlandse Taalkunde (lokaal 100.024), Blandijnberg 2, Gent. Je kan er je examens inkijken en je resultaten bespreken met een van de lesgevers. 

Sociolinguistics Circle 2 in Gent op 27 maart 2015

Op vrijdag 27 maart organiseren een aantal leden van de sectie Nederlandse Taalkunde de tweede editie van de Sociolinguistics Circle, een laagdrempelig colloquium dat studenten en onderzoekers met een band met de Lage Landen wil samenbrengen. Een eerste bijeenkomst werd in maart 2014 georganiseerd in Groningen; de tweede editie vindt plaats in Gent. Meer informatie over de call for papers en het colloquium zelf vindt u op de website: http://www.sc2015.ugent.be

Taal & Tongvalcolloquium 2014 op vrijdag 28 november

Op vrijdag 28 november organiseren leden van de vakgroep Taalkunde, afdeling Nederlands samen met het tijdschrift Taal & Tongval de volgende editie van het Taal & Tongvalcolloquium, met als thema '(De)standardisation in Europe: Qualitative and quantitative approaches'. Het eendaagse colloquium omvat vier plenaire lezingen en vijftien reguliere presentaties (in drie parallelle sessies). Voor meer informatie kunt u hier terecht. 

Permanente vorming 'Taal en Maatschappij' vanaf 25 september

Op donderdag 25 september start de nieuwe permanente vorming van de vakgroep Taalkunde (UGent) en onderzoeksgroep LANG+ (Language in Society and Multilingualism), rond het brede thema van 'taal en maatschappij'. Er zijn lezingen over 'taal en onderwijs', 'taal en migratie', 'taal en multimodaliteit' en 'taal en media'. Collega Steven Delarue bijt de spits af: op 25 september geeft hij een lezing over Tussentaal in het Vlaamse onderwijs: doodnormaal of problematisch? Geïnteresseerden zijn van harte welkom in auditorium A van de Blandijn; de lezing start om 19 uur. Einde voorzien rond 20u30. De rest van het programma is hier terug te vinden.

Voor GIT-studenten: programmahervorming Nederlandse Taalkunde

Vanaf het academiejaar 2014-2015 ziet het programma Nederlandse Taalkunde er in de bachelorjaren anders uit dan voorheen. In de eerste twee bachelorjaren worden de 6 vakken Nederlandse Taalkunde en Taalvaardigheid gehergroepeerd in 4 vakken, van telkens 5 studiepunten. Elk van de 4 vakken bestaat uit een hoorcollege- en een oefeningencomponent, waarbij de inhoud van de vroegere vakken Taalvaardigheid verschoven wordt naar de oefeningenlessen bij elk van de vier vakken. In de derde bachelor veranderen twee vakken van naam: Nederlandse Taalkunde III: Ruimtelijke en sociale variatie wordt nu Nederlandse Taalkunde III: Taalgebruik, en Nederlandse Taalvaardigheid III wordt Professionele Nederlandse Taalvaardigheid. De inhoud van beide vakken blijft grotendeels dezelfde.

Studenten met een geïndividualiseerd traject (GIT) die een of meerdere van de oude vakken Nederlandse Taalkunde of Taalvaardigheid moeten meenemen, nemen de nieuwe vakken op, maar krijgen deelvrijstellingen voor de onderdelen die ze al met succes hebben afgelegd. Hier (p. 3) kun je nagaan hoe dat individuele traject eruit ziet (of kan zien), welke vakken je in je curriculum op OASIS moet opnemen, en hoe de studiepunten (eventueel) worden aangepast.

Wie met vragen zit over zijn of haar geïndividualiseerd traject wat de vakken Nederlandse Taalkunde betreft, kan contact opnemen met Steven Delarue (Steven.Delarue@UGent.be). 

Feedback examens tweede zittijd

Op vrijdag 19 september wordt tussen 10 en 12 uur een feedbackmoment georganiseerd voor de vakken Nederlandse Taalkunde. Studenten die feedback willen voor een of meer van de vakken Nederlandse Taalkunde I: Taalbeschouwing, Nederlandse Taalkunde I: Taalsysteem, Nederlandse Taalvaardigheid I en Nederlandse Taalvaardigheid II kunnen daarvoor terecht in de bibliotheek Nederlandse Taalkunde (lokaal 024, benedenverdieping). Ook voor de andere vakken zijn de lesgevers in principe beschikbaar voor feedback op 19/09, maar daarvoor neem je beter voorafgaand contact op met de lesgever van het vak. 

Doctoraatsverdediging Chloé Lybaert

Collega Chloé Lybaert verdedigt op vrijdag 12 september haar proefschrift, Het gesproken Nederlands in Vlaanderen. Percepties en attitudes van een 'spraakmakende' generatie, tot het verkrijgen van de graad van Doctor in de Taalkunde. Promotoren van het proefschrift zijn prof. dr. Johan De Caluwe en prof. dr. Jacques Van Keymeulen. De openbare verdediging vindt plaats in Campus Bijloke - Cirque, Louis Pasteurlaan 2, 9000 Gent, vanaf 16 uur.