Onderwijs

Hieronder vindt u een overzicht van de vakken Nederlandse Taalkunde die worden aangeboden in de bachelor- en masteropleiding Taal- en Letterkunde: Nederlands in het academiejaar 2016-2017. Voor meer informatie over de inhoud van die vakken verwijzen we door naar de infobrochures van de opleiding, die geraadpleegd kunnen worden via deze link.

Bachelor 1

Nederlandse Taalkunde I: Taalgebruik 

Titularis: Jacques Van Keymeulen

Lesgevers oefeningen: Arne Dhondt, Liesbet Triest, Roxane Vandenberghe

Nederlandse Taalkunde I: Taalsysteem

Titularis: Timothy Colleman

Lesgevers oefeningen: Arne Dhondt, Emmeline Gyselinck, Roxane Vandenberghe

Bachelor 2

Nederlandse Taalkunde II: Taalsysteem

Titularis: Timothy Colleman

Medelesgever: Anne-Sophie Ghyselen

Lesgevers oefeningen: Anne-Sophie Ghyselen, Roxane Vandenberghe

Nederlandse Taalkunde II: Taalgebruik

Titularis: Anne-Sophie Ghyselen

Lesgevers oefeningen: Arne Dhondt, Anne-Sophie Ghyselen, Liesbet Triest, Roxane Vandenberghe

Bachelor 3

Nederlandse Taalkunde III: Taalgebruik

Titularis: Jacques Van Keymeulen

Professionele Nederlandse Taalvaardigheid

Titularis: Johan De Caluwe

Lesgevers: Liesbet Triest, Roxane Vandenberghe

Nederlandse Taalkunde III: Taalsysteem

Titularis: Timothy Colleman

Evolutionaire linguïstiek [keuzevak ba3 of master]

Titularis: Johan De Caluwe

Master 

Nederlandse Taalkunde: historische ontwikkeling van het Nederlands

Titularis: Jacques Van Keymeulen

Nederlandse Taalkunde: het hedendaagse Nederlandse taalsysteem

Titularis: Timothy Colleman

Nederlandse Taalkunde: taalkundige analyse van historische teksten

Titularis: Jacques Van Keymeulen

Medelesgever: Roxane Vandenberghe

Nederlandse Taalkunde: het hedendaagse Nederlandse taalgebruik

Titularis: Johan De Caluwe