Onderzoek

Het onderzoek binnen de sectie Nederlandse Taalkunde focust enerzijds op constructiegrammatica (onderzoekers uit de Glims-onderzoeksgroep) en anderzijds op variatie- en sociolinguïstiek (onderzoekers uit de Multiples- of Dialing-onderzoeksgroep). Voor meer informatie over dat onderzoek verwijzen we graag naar de websites van de respectievelijke onderzoeksgroepen of naar de webpagina's van de onderzoekers zelf.