dr. Roxane Vandenberghe

Opleiding

°1973, Veurne

  • Licentiaat in de Germaanse Filologie Nederlands-Engels (1995)
  • Aanvullende licentie Meertalige Bedrijfscommunicatie (1996)
  • Doctor in de Taal- en Letterkunde: Germaanse Talen (13-10-2006). Titel proefschrift:  De morfosyntaxis van de Middelnederlandse adverbiale bindwoorden in synchroon en diachroon perspectief.

Onderwijs

Als Onderwijsbegeleider Nederlandse Taalvaardigheid/Taalkunde (60%) geef ik vooral les Nederlandse taalvaardigheid (schrijf- en spreekvaardigheid), in zowel Ba1, Ba2 als Ba3. Daarnaast ben ik bij een aantal uiteenlopende onderdelen van de opleiding Nederlandse Taalkunde betrokken, bv. fonetisch schrift, historische syntaxis van het Nederlands en heuristiek.  

Onderzoek

Als redacteur van het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten (30%) help ik mee aan het inventariseren, digitaliseren en publiceren van de traditionele dialectwoordenschat van West-, Oost-, Zeeuws- en Frans-Vlaanderen, die helaas met uitsterven bedreigd is. Ik hou me binnen het project vooral bezig met de landbouwterminologie, en meer bepaald met de teelt en de oogst van de (graan)gewassen. Andere taken zijn het begeleiden van scriptiestudenten en vrijwillige medewerkers.

Voornaamste wetenschappelijke interesses: historische syntaxis (o.a. woordvolgorde, onderschikking - nevenschikking, grammaticalisatie van functiewoorden) en dialectsyntaxis, dialectologie (o.a. dialectgeografie), (dialect)lexicografie, het Vlaams in Frans-Vlaanderen, taalvaardigheidsonderwijs.

Dienstverlening

Redactiesecretaris van de Handelingen van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis (sinds 2006).

Publicaties

Een overzicht van mijn publicaties vind je hier.