Veronique De Tier

Opleiding

Véronique De Tier

°1963, Oudenaarde

  • Licentiaat in de Germaanse Talen: Nederlands-Engels (UGent, 1985)
  • Geaggregeerde voor het onderwijs (UGent, 1986)

Redacteur WVD 

Als deeltijds redacteur van het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten help ik mee aan het inventariseren, digitaliseren en publiceren van de traditionele Vlaamse dialectwoordenschat. Het project inventariseert en bewaart de traditionele dialectwoordneschat uit West-, Oost-, Frans- en Zeeuws-vlaanderen en is een zusterproject van het Woordenboek van de Brabantse Dialecten en het Woordenboek van de Limburgse dialecten. Ik hou me binnen het project vooral bezig met de landbouwterminologie. Andere taken zijn het begeleiden van scriptiestudenten en vrijwillige medewerkers. Het werk van een woordenboekredacteur omvat de mondelinge en schriftelijke enquêtering, dataverwerking met verschillende softwarepakketten, eindredactie en drukbegeleiding van afleveringen, maatschappelijke valorisatie van de functie d.m.v. workshops en populariserende artikelen over dialect; het fungeren als aanspreekpunt voor vragen over AN/dialect, begeleiding van scriptiestudenten, praktische organisatie van werkgerelateerde evenementen (dialectendagen, wetenschapsweek en –feest, beurzen…) etc.

Ik combineer mijn baan bij het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten met een deeltijdse baan als adviseur streektalen bij de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) in Middelburg (Nederland).

Als vrijwillig medewerker bij Variaties vzw coördineer ik de vrijwilligerswerking van de Woordenbank van de Nederlandse Dialecten. Dit project digitaliseert dialectwoordenboeken uit Vlaanderen en Zeeland en brengt ze samen in een doorzoekbare database. Een voorlopige werkversie is te vinden op www.woordenbank.be

Als voorzitter van de Stichting Nederlandse dialecten organiseer ik samen met collega’s uit Nederland en Vlaanderen de streektaalconferentie en de dialectendagen.

Voornaamste wetenschappelijke interesses: dialectologie, (dialect)lexicografie, etymologie.

Dienstverlening

  • Voorzitter Stichting Nederlandse Dialecten
  • Vrijwillig projectmedewerker Variaties vwz. Koepelorganisatie voor dialecten en oraal erfgoed in Vlaanderen.
  • Algemene ondersteuning bij de dienstverlening van en de taken uitgevoerd door de sectie Nederlandse Taalkunde / Woordenboek van de Vlaamse Dialecten (geven van lezingen voor een groot publiek, …)